Gebruiksvoorwaarden en privacy

Deze website “Uitgeverijen in Vlaanderen” is eigendom van:

MaryDes Designs LTD, 6-9 Trinity Street, Dublin 2 D02 EY47,Ireland

Hierna de eigenaar genoemd.

Gebruiksvoorwaarden

Niets uit deze website mag overgenomen, of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Het gebruik van deze website is op eigen verantwoordelijkheid. De eigenaar is niet verantwoordelijk noch voor de informatie die hen verstrekt werd en via dit platform beschikbaar werd gesteld, noch voor de gevolgen die voortkomen door het volgen van de links waarnaar op deze website wordt verwezen.

Jij, de bezoeker en gebruiker van deze website, verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor alle gevolgen die ook maar kunnen voortspruiten  uit het bezoek van deze website en jouw handelingen die daarna volgen.

Het gebruik van deze website gebeurt volledig op eigen risico en jij verklaart de eigenaar nooit aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele schade veroorzaakt door, of die het gevolg zijn van, het bezoek van deze website.

 

Privacy en cookies

De eigenaar van deze site heeft niet de intentie om ook maar enige persoonlijke gegevens bij te houden die niet verband houden met deze site.  Buiten de links en informatie van uitgeverijen, houden we dus geen persoonlijke gegevens bij, en kunnen om deze reden ook geen inzage geven in de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

We sluiten evenwel niet uit dat derden, waarvan we nuttige toepassingen zouden gebruiken om deze site te optimaliseren, wel cookies gebruiken. Dat is dan volledig buiten ons medeweten om en daar kunnen we ook niet aansprakelijk voor gesteld worden. Wijzelf plaatsen geen cookies op uw computer.

Door het gebruik van onze website stemt verklaart de gebruiker zich bewust te zijn dat er, alhoewel miniem, toch een risico bestaat dat derden via deze website informatie van de gebruiker verzamelen.